ESG

Jako wiodący niezależny deweloper, właściciel i operator aktywów energii odnawialnej, naszym głównym celem jest zrównoważony rozwój.

Wspieranie sieci czystej energii
Wierzymy, że zdolność do generowania i magazynowania czystej energii jest niezbędna do stworzenia zrównoważonego systemu elektroenergetycznego. Nasze projekty wykorzystują najnowsze technologie, aby pomóc w dekarbonizacji sieci elektroenergetycznej.

Poprawa bioróżnorodności
Wykorzystujemy każdą okazję, aby wprowadzić dodatkowe środki, takie jak rozległe nasadzenia drzew i żywopłotów, czy sadzenie dzikich kwiatów, ale również stawianie budek dla ptaków i nietoperzy czy tworzenie stawów. Wszystko to zapewnia korzyści dla różnorodności biologicznych na naszych inwestycjach.

Współpraca z lokalnymi społecznościami
Przy każdej budowanej inwestycji firma Harmony Energy aktywnie pracuje nad identyfikacją inicjatyw społeczności lokalnych i obiektów, które możemy wspierać. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania propozycji działań.

Wspieranie lokalnych celów i wydarzeń
Oprócz finansowania projektów lokalnych społeczności, firma Harmony Energii sponsoruje wiele lokalnych inicjatyw i wydarzeń. Należą do nich:

  • The Brownlee Foundation, za ich serię wydarzeń w 2022 roku, pomagających promować sport i aktywny styl życia w szkołach podstawowych w całym Yorkshire.
  • The Harmony Energy Run Harrogate 10k 2022
  • Puffins Galore, kampania z East Yorkshire, mająca na celu promowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska i wspieranie ochrony dzikich zwierząt.

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej