Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Spadek kosztów fotowoltaiki w ciągu ostatniej dekady spowodował, iż dotacje rządowe nie są już wymagane.

Rozwój energii słonecznej na intensywnie użytkowanej ziemi może znacznie zwiększyć różnorodność biologiczną. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić, jak możemy pomóc Ci dołączyć do rewolucji energii odnawialnej i odblokować korzyści finansowe i środowiskowe związane z farmą solarną na Twojej ziemi.

FAQs

Energia słoneczna to naturalne i niewyczerpywalne źródło czystej energii o niskim wpływie na środowisko. Zalety farm słonecznych w porównaniu z innymi formami generowania energii są dobrze znane i obejmują czystą, ekologiczną produkcję energii elektrycznej bez szkodliwych emisji. Generowanie energii bez hałasu oraz niskie wymagania dotyczące konserwacji.

Panele słoneczne nie posiadają części ruchomych, przez co nie generują hałasu i nie emitują szkodliwych substancji. Falowniki fotowoltaiczne emitują cichy dźwięk, ale nie jest on słyszalny poza granicami farmy. Fotowoltaika jest bardzo bezpieczna i niezawodna. Nie wpływa na urządzenia takie jak telefony komórkowe, monitory serca, rozruszniki serca, aparaty słuchowe ani odbiór sygnału telewizyjnego.

Farma fotowoltaiczna składa się zwykle z rzędów paneli fotowoltaicznych, umieszczonych na wysokości do 1 metra nad ziemią i zamontowanych pod kątem maksymalizującym ekspozycję na słońce. Wymagania dotyczące odstępów oznaczają, iż panele fotowoltaiczne zajmują tylko około jednej trzeciej obszaru, a większość ziemi jest zachowana jako otwarta przestrzeń wolna od intensywnego rolnictwa.
Panele słoneczne są zwykle zamocowane na ramach stalowych, wbijanych lub wkręcanych w ziemię. W rezultacie farmy słoneczne wymagają bardzo niewielkich ilości prac ziemnych i mają bardzo mały fizyczny wpływ na teren, na którym się znajdują. Farmy słoneczne można łatwo zasłonić, ustawiając je z dala od granic działek i stosując odpowiednie zasłony z roślinności.

W naszych propozycjach zazwyczaj staramy się zachować istniejące drzewa i żywopłoty wokół terenu. Ponadto, w ramach planowanego rozwoju, uwzględnia się kompleksowo architekturę krajobrazu, aby nowo powstała architektura w jak najmniejszym stopniu wpływała na najbliższe otoczenie.

Nie, wręcz przeciwnie. Udowodniono, że farmy słoneczne sprzyjają rozkwitowi roślinności w okresie odmładzania terenu.

Szukamy miejsc w pobliżu elektroenergetycznej sieci krajowej lub stacji energetycznych. Czym dalej od punktu przyłączenia, tym jest mniejsza wydajność systemu ze względu na koszt instalacji i straty mocy podczas przesyłu.

Po zidentyfikowaniu punktu przyłączenia do sieci, przeprowadzamy szczegółową analizę pobliskiego terenu, aby określić miejsca w których budowa obiektu w jak najmniejszym stopniu wpłynie na dziedzictwo kulturowe, architekturę terenu, ekologię i krajobraz.

Trwałość farmy słonecznej może zależeć od czasu ważności zezwolenia wydanego przez radę miasta. Jednak rada miasta może też nałożyć warunek wymagający rozbiórki farmy słonecznej, jeśli przestanie ona funkcjonować.

Farma słoneczna może być zdemontowana równie szybko i łatwo, jak została zbudowana, a materiały są prawie całkowicie zdatne do recyklingu (z głównych składników składowych, takich jak szkło, krzem, aluminium i stal).

Podczas budowy nastąpi niewielki wzrost liczby pojazdów dostarczających materiały na teren budowy. Będzie istniał plan zarządzania ruchem drogowym, aby zapobiec uszkodzeniom i zminimalizować zakłócenia.

Nie. Tylko około 0,5% farmy słonecznej ma bezpośredni kontakt z gruntem. Ziemia pod panelami nadal pozwala na przepływ wody w głąb lądu i nie wpływa na zdolność wody do wsiąkania w ziemię. Zawsze podejmujemy ocenę oddziaływania obiektu na środowisko, która określi wszelkie specjalne środki wymagane do złagodzenia wpływu obiektu na otoczenie.

Panele fotowoltaiczne są zaprojektowane do pochłaniania światła, a nie do jego odbijania. Występuje jednak niewielkie ryzyko odblasków, jednakże panele słoneczne są instalowane na pasach startowych na lotniskach na całym świecie, więc zjawisko to jest minimalne.

My. Budujemy bez dotacji rządowych.

Budowa farmy fotowoltaicznej to bardzo szybki proces. Orientacyjnie, typowy projekt może zostać zrealizowany w mniej niż sześć miesięcy.

Demontujemy farmę słoneczną, a panele słoneczne wraz z innymi elementami są poddawane recyklingowi. Każda firma zajmująca się produkcją paneli słonecznych (importer lub producent) w Wielkiej Brytanii musi przystąpić do jednego z programów przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (PCS, Producer Compliance Scheme), takiego jak zatwierdzony przez rząd PV CYCLE. Zapewnia to, że wszystkie panele słoneczne są zbierane i możliwe do recyklingu w sposób właściwy.

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej