Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej. Im więcej jest jej podłączonej do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem. Firma Harmony posiada 220MW/440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW/762MWh.

Bateryjne systemy magazynowania energii oferują możliwość stabilizacji i zbalansowania odbioru energii elektrycznej z systemów energetyki odnawialnej i zapewniają bardziej wydajne użytkowanie.

BESS są kluczem do stworzenia elastycznego systemu elektroenergetycznego, który dzięki systemom magazynowania energii może błyskawicznie reagować na zmiany poboru mocy. Jesteśmy jednym z wiodących, niezależnych deweloperów magazynowania energii na skalę użytkową.

Nasze zaangażowanie w rozwój i obsługę takich obiektów ma na celu wsparcie przejścia na czystą energetykę w przyszłości. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić potencjał twojej ziemi oraz możliwe korzyści.

FAQs

Bateryjne magazyny energii są kluczem do uwolnienia potencjału odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Pozwalają one na magazynowanie energii elektrycznej do czasu, gdy będzie ona potrzebna w sieci elektroenergetycznej.

Instalowane przez nas baterie litowo-jonowe wydzielają ciche dźwięki, jednakże nie emitują żadnych szkodliwych substancji. Są sprawdzone i powszechnie używane, a ich technologia jest niezwykle bezpieczna i niezawodna.

Baterie są umieszczone w kontenerach, zainstalowane na betonowych fundamentach i otoczone ogrodzeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W naszych propozycjach zazwyczaj staramy się zachować istniejące drzewa i żywopłoty wokół terenu. Ponadto, w ramach planowanych inwestycji, uwzględnia się kompleksowo architekturę krajobrazu, tak aby nowo powstała architektura w jak najmniejszym stopniu wpływała na najbliższe otoczenie.

Szukamy miejsc w pobliżu elektroenergetycznej sieci krajowej lub stacji energetycznych. Czym dalej od punktu przyłączenia, tym jest mniejsza wydajność systemu ze względu na koszt instalacji i straty mocy podczas przesyłu. Po zidentyfikowaniu punktu przyłączenia do sieci, przeprowadzamy szczegółową analizę pobliskiego terenu, aby określić miejsca w których budowa obiektu w jak najmniejszym stopniu wpłynie na dziedzictwo kulturowe, architekturę terenu, ekologię i krajobraz.

Podczas budowy nastąpi niewielki wzrost liczby pojazdów dostarczających materiały na teren budowy. Będzie istniał plan zarządzania ruchem drogowym, aby zapobiec uszkodzeniom i zminimalizować zakłócenia.

Nie, zawsze podejmujemy ocenę oddziaływania obiektu na środowisko, która określi wszelkie specjalne środki wymagane do złagodzenia wpływu obiektu na otoczenie.

My. Budujemy bez dotacji rządowych.

Budowa magazynów energii, w zależności od ich wielkości, trwa od 6 do 18 miesięcy.

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej