Oś czasu

2010
Założenie firmy

Harmony Energy w celu posiadania i obsługi lądowych aktywów wiatrowych. W ciągu 5 lat powstaje 15 farm wiatrowych w całej Wielkiej Brytanii.

2016
Początek systemów BESS

Dywersyfikacja w kierunku BESS.

2017
Pierwszy zatwierdzony system BESS

Pierwszy BESS Holes Bay osiąga gotowość do rozpoczęcia budowy.

2017
USS

USS pozyskiwał środki na projektowaną farmę wiatrową.

2019
Partnerstwo

Podpisano umowę z firmą FRV na budowę pierwszych projektów BESS (Holes Bay, Contego i Clay Tye Farm).

2019
Nowa Zelandia

Założenie firmy w Nowej Zelandii. Cel - rozwój wielkoskalowej energetyki solarnej.

Dec 2019
Dywestycja

Sprzedaż 12 działających farm wiatrowych na lądzie firmie Blackfinch.

June 2020
Pierwsze magazyny energii

Uruchomienie z Tesla Autobidder systemu BESS Holes Bay o mocy 7,5 MW /15 MWh (Pierwsze w Wielkiej Brytanii i Europie wykorzystanie Megapack’ów i Autobidder).

Oct 2020
Technologia

Bloomberg poinformował, że Harmony we współpracy z firmą Tesla jako pierwszy uruchomił nowe API krajowych sieci elektroenergetycznych.

Oct 2020
Pierwsza fotowoltaika

Farma fotowoltaiczna The Beeces o mocy zainstalowanej 30 MW osiąga gotowość do budowy.

July 2021
Druga farma

Obiekt Contego (z wykorzystaniem technologii Tesli) o mocy 34MW (68 MWh) w pełni oddany do użytku.

Aug 2021
Obiekt Salisbury Battery sprzedany firmie SSE

Moc 49,5 MW.

Sept 2021
Rozpoczęcie pracy na obiekcie Clay Tye (99 MW/ 198 MWh BESS)

Największy w Wielkiej Brytanii obiekt BESS pod względem magazynowanej energii elektrycznej.

Nov 2021
IPO – Harmony Energy Income Trust (HEIT), firma notowana na giełdzie Londyńskiej

Pozyskano 186 mln funtów na rozwój projektów Harmony.

Nov 2021
Zawarcie partnerstwa z firmą TagEnergy

Umowa na wspólne przedsięwzięcie budowy 99 MW systemów BESS z firmą TagEnergy (Chapel Farm i Jamesfield Farm).

Feb 2022
Rozpoczęcie działalności Harmony Energy France

Utworzenie francuskiego oddziału Harmony Energy pod kierownictwem Andy’ego Symondsa i Cl ́ementa Girarda.

Today
Planowane projekty

HEL planuje budowę systemów BESS i elektrowni solarnych na moc ponad 2 GW, z czego ponad 600 MW jest gotowa do realizacji.

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej