Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób my, Harmony Energy, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, podczas i po zakończeniu relacji z nami, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Firma Harmony Energy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności użytkowników. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany podczas korzystania z tej witryny, możesz mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Harmony Energy może od czasu do czasu zmieniać tę politykę poprzez aktualizację tej strony. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zadowoleni z wszelkich zmian. Niniejsza polityka obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku.

Niniejsza polityka dotyczy Wszystkich Stron Trzecich i Dostawców, z którymi mamy do czynienia w zwykłym toku naszej działalności.

Wszelkie odniesienia do ”nas”, ”nas”, ”naszego”, ”firmy” oznaczają Harmony Energy. Wszelkie odniesienia do ”użytkownika” lub ”podmiotu danych” oznaczają każdą osobę, dla której posiadamy dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności nie zawiera informacji dotyczących przechowywania danych o spółkach z ogra- niczoną odpowiedzialnością, ponieważ takie dane nie są objęte przepisami GDPR.

Zasady ochrony danych

Będziemy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, w tym GDPR. Dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat muszą być:

 • Używane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób.
 • Zbierane tylko dla ważnych celów, które wyjaśniliśmy Ci i nie używane w żaden sposób, który jest nie-
  zgodny z tymi celami.
 • Odpowiednie do celów, o których Cię poinformowaliśmy i ograniczone tylko do tych celów.
 • Dokładne i aktualizowane.
 • Przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów, o których powiedzieliśmy.
 • Przechowywane w bezpieczny sposób.

Co zbieramy

Możemy gromadzić następujące informacje:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adresy, numery telefonów i osobiste adresy e-mail.
 • Informacje biznesowe, w tym informacje o stronie internetowej, adresy e-mail, numery kontaktowe i adresy.
 • Zazwyczaj nie będziemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać żadnych danych, które są zdefiniowane w GDPR jako ”specjalnej kategorii” oraz bardziej wrażliwych danych osobowych.

Co robimy z zebranymi przez nas informacjami

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą obsługę, a w szczególności z następujących powodów:

 • Wewnętrzne prowadzenie dokumentacji.
 • Aby wprowadzić na rynek inne produkty lub usługi, które oferujemy i które mogą być dla Państwa
  interesujące.
 • Aby poinformować Cię o aktualizacjach dotyczących Firmy i poinformować Cię o nowych możliwościach.
 • Możemy okresowo wysyłać Państwu biuletyny elektroniczne, promocyjne wiadomości e-mail, oferty specjalne lub inne informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, korzystając z podanego przez Państwa adresu e-mail.
 • Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do kontaktowania się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Możemy wykorzystać te informacje, aby dostosować stronę internetową do Twoich zainteresowań.
 • Nie ujawniamy danych użytkownika stronom trzecim (innym niż zewnętrzni dostawcy usług), chyba że użytkownik wyraził na to zgodę lub jesteśmy do tego zobowiązani umową lub innym prawem lub aktem prawnym.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online.

Jak używamy plików cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort jej użytkowania. Tam, gdzie ma to zastosowanie, strona wykorzystuje system kontroli plików cookie, pozwalający użytkownikowi przy pierwszej wizycie na stronie zezwolić lub nie zezwolić na użycie plików cookie na jego urządzeniu. Jest to zgodne z ostatnimi wymaganiami prawnymi dla stron internetowych, aby uzyskać wyraźną zgodę od użytkowników przed pozostawieniem lub odczytaniem plików takich jak pliki cookie na komputerze / urządzeniu użytkownika.

Cookies to małe pliki zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika, które śledzą, zapisują i przechowują informacje na temat interakcji użytkownika i korzystania z witryny. Pozwala to stronie internetowej, poprzez jej serwer, na zapewnienie użytkownikom dostosowanych doświadczeń w ramach tej strony.

Użytkownicy są poinformowani, że jeśli chcą odmówić użycia i zapisywania plików cookie z tej strony na dysku twardym ich komputerów, powinni podjąć niezbędne kroki w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej, aby zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony i jej zewnętrznych dostawców.

Ta strona używa oprogramowania śledzącego do monitorowania odwiedzających, aby lepiej zrozumieć, jak z niej korzystają. To oprogramowanie jest dostarczane przez Google Analytics, które używa plików cookie do śledzenia korzystania ze strony. Oprogramowanie to zapisuje plik cookie na dysku twardym komputera użytkownika w celu śledzenia i monitorowania jego zaangażowania i korzystania z witryny, ale nie przechowuje, nie zapisuje ani nie gromadzi danych osobowych.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy Inne pliki cookie mogą być przechowywane na dysku twardym komputera przez dostawców zewnętrznych, gdy ta strona korzysta z programów polecających, linków sponsorowanych lub reklam. Takie pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia konwersji i poleceń i zazwyczaj wygasają po 30 dniach, choć niektóre mogą trwać dłużej. Żadne dane osobowe nie są przechowywane, zapisywane ani zbierane.

Udostępnianie danych

Strona internetowa Harmony Energy jest umieszczona na platformie hostingowej dostarczonej przez firmę Layershift. W miarę możliwości zapewniamy, że dane są przechowywane w centrach danych w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie jest to możliwe lub praktyczne, zapewnimy, że platformy hostingowe będą zgodne z GDPR.

Harmony Energy korzysta z usług stron trzecich. Są one wymienione poniżej:

WordPress – platforma internetowa.
Microsoft Office 365 – do przesyłania, odbierania i przetwarzania komunikacji e-mail.
Wonder Media Ltd – w zakresie hostingu
Cloudflare – w zakresie usług DNS

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany któregokolwiek z powyższych dostawców usług w dowolnym momencie i bez powiadomienia Ciebie, jednakże zapewnimy, że każdy z dostawców usług, z których korzystamy, zgadza się na takie same lub zasadniczo takie same postanowienia jak powyżej i jesteśmy zgodni z GDPR.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jednakże, po skorzystaniu z tych linków w celu opuszczenia naszej strony, należy pamiętać, że nowa strona nie jest pod naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podawanych przez użytkownika podczas odwiedzania takich stron. Strony te nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zatem zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mają- cym zastosowanie do danej strony internetowej.

Kontrola danych osobowych

Możesz zdecydować się na ograniczenie zbierania lub wykorzystywania swoich danych osobowych w następujący sposób:

 • Ilekroć zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj pola, które możesz kliknąć, aby zaznaczyć chęć dodania do naszej listy dystrybucyjnej e-mail. Pozostaw to pole puste, jeśli nie chcesz, abyśmy się z Tobą kontaktowali.
 • Jeśli wcześniej zgodziłeś się na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingowych, możesz w każdej chwili zmienić zdanie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres in- fo@harmonyenergy.co.uk lub klikając link ”Unsubscribe” znajdujący się na dole wszystkich newsletterów.

Nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy ani nie dzierżawimy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania informacji promocyjnych o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być interesujące, jeśli użytkownik wyrazi taką wolę.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym dla celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W odniesieniu do danych Klientów, będziemy zazwyczaj przechowywać dane związane z Państwa instrukcja- mi przez okres 7 lat po zakończeniu sprawy. Powodem tego jest fakt, że ustawa o przedawnieniu z 1980 roku przewiduje, że postępowanie sądowe w sprawie naruszenia umowy lub zaniedbania może być wszczęte do 6 lat od zdarzenia. W związku z tym mamy uzasadniony interes biznesowy w przechowywaniu danych w przypadku ewentualnego późniejszego postępowania sądowego.

Kontakt i dalsze informacje

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail info@harmonyenergy.co.uk.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz złożyć skargę, prosimy o przesłanie jej do: Conyngham Hall Business Centre, Bond End
Knaresborough, HG5 9AY

Mają Państwo prawo złożyć skargę do Information Commissioners Office lub innego organu regulacyjnego lub nadzorczego, który może zostać wyznaczony od czasu do czasu.

Jeśli złożysz skargę, odpowiemy, aby poinformować Cię, jak Twoja skarga zostanie rozpatrzona.

Kopia informacji zostanie dostarczona bezpłatnie. Jednakże ”rozsądna opłata” może zostać pobrana, gdy wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny, zwłaszcza jeśli się powtarza. Opłata ta jest oparta na kosztach administracyjnych związanych z udzieleniem informacji.

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej