Poznaj zespół Harmony!

Dariusz Kolasiński, Członek zarządu

Dariusz pracuje w branży energii odnawialnej od 2000 roku. Doświadczenie w energii z biomasy, wiatru i fotowoltaiki zdobywał pracując w Polsce, na Bałkanach oraz w GCC (Kuwejt, Bahrajn, Katar i Oman).

Jest członkiem instytucjonalnym EU-GCC Clean Energy Technology Network (https://www.eugcc-cleanergy.net/), dzieląc się doświadczeniami UE w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii z krajami GCC.

Wcześniej Dariusz zajmował stanowiska kierownicze w różnych projektach deweloperskich i wykonawczych w Polsce, m.in. w TOPO Wind Energia SA (rozwój wielkoskalowych farm wiatrowych).

W 2023 roku Dariusz i Michał współzałożyli Harmony Energy Poland, aby rozwijać działalność Harmony w Polsce.

Michał Maćkowiak, Członek zarządu

Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Aalto w Finlandii oraz prestiżowego programu SIMP Norhern Europe w Sztokholmie. Przez ostatnie 15 lat pracował dla największych grup budowlanych i inżynieryjnych w Polsce, zasiadając w ich zarządach oraz radach nadzorczych.

Był w nich odpowiedzialny za rynki kapitałowe oraz wdrażanie innowacji z obszaru energetyki odnawialnej. Stworzył pierwszy w Europie autobus elektryczy z bateriami w podwoziu pod nazwą ARP e-Vehicles.

Działa aktywnie w europejskich stowarzyszeniach związanych z elektromobilnością takich jak European Battery Alliance. W roku 2023, Michał i Dariusz założyli Harmony Energy Poland, aby rozwijać działalność Harmony w Polsce.

Harmony Energy UK

Peter Kavanagh, Dyrektor Generalny

Peter założył firmę Harmony Energy w 2010 roku, po dziesięciu latach spędzonych w pracy w sektorze finanso- wym. Ma ponad 16 letnie doświadczenie w sektorze energii odnawialnej, finansach i rozwoju. Peter jest również dyrektorem firmy Jones Food Company, największego w Europie zakładu upraw hydroponicznych, której więk- szościowym właścicielem jest obecnie grupa Ocado Group.

Alex Thornton, Dyrektor Operacyjny

Alex ma ponad 14 lat doświadczenia w zarządzaniu szybko rozwijającymi się firmami w brytyjskim sektorze energetycznym. Był współzałożycielem firmy WindCare Limited – wiodącego wykonawcy infrastruktury BoP na rynku lądowej energetyki wiatrowej.

Pete Grogan, Dyrektor Handlowy

Pete jest prawnikiem z ponad 14-letnim doświadczeniem biznesowym i prawniczym. Doradzał i pracował dla szerokiego grona firm z sektora energetycznego, w tym dla firm rozpoczynających działalność, firm szybko rozwi- jających się oraz największych dostawców energii w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie Pete’a obejmuje projekty instalacji fotowoltaicznych dachowych na ponad 5 MW mocy zainstalowanej, projekty farm wiatrowych na ponad 200 MW oraz systemy bateryjne na ponad 500 MW.

James Ritchie, Dyrektor Zarządu

James jest wielokrotnie nagradzanym przedsiębiorcą z dużym doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze energetycznym. Pracował dla największych firm w branży. Wcześniej był założycielem i dyrektorem generalnym Tekmar Group Plc, a obecnie jest prezesem Energi Coast i dyrektorem generalnym Ritchie Bland Energy Ltd.

Paul Mason, Dyrektor ds. Technologii Informacyjnej

Paul ma 12-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. W 2018 r. wraz z z Maxem Slade’em współzałożył REMAP, specjalistyczną brytyjską firmę doradczą w zakresie magazynowania energii, ze szczególnym uwzględ- nieniem prognozowania przychodów i modelowania finansowego. Paul spędził 4 lata w Long Harbour sp. z o.o. jako współdyrektor zespołu ds. Inwestycji energetycznych. Doradzał przy projektach związanych z energią z odpadów o wartości inwestycyjnej ponad 2 mld funtów będąc partnerem w Prime Numbers Infrastructure Fi- nance.

Max Slade, Radca Prawny

Max jest wykwalifikowanym brytyjskim prawnikiem korporacyjnym. Ma 7-letnie doświadczenie w sektorze ener- getycznym, z czego trzy lata spędził w REMAP, doradzając inwestorom i deweloperom w zakresie komercyjnych aspektów sektora magazynowania energii w Wielkiej Brytanii. Max spędził 4 lata u boku Paula w Long Harbo- ur sp. z o.o. jako współdyrektor zespołu ds. inwestycji energetycznych oraz kilka lat w doradztwie finansowym specjalizującym się w energetyce i infrastrukturze. Dodatkowo posiada dwuletnie doświadczenie jako menedżer funduszu w brytyjskim prywatnym biurze rodzinnym.

Gary Camplejohn, Dyrektor Techniczny

Gary jest inżynierem elektrykiem, który na początku swojej kariery zawodowej specjalizował się w wojskowych systemach awionicznych w różnych miejscach na świecie, aby później przenieść się do sektora energetycznego. Przed dołączeniem do Harmony Energy, Gary był inżynierem handlowym w Northern Powergrid, gdzie pracował nad nowymi połączeniami systemu elektroenergetycznego w całym Yorkshire i północno-wschodniej Anglii.

Frances Nicholson, Kierownik Działu Rozwoju

Frances jest dyplomowanym geodetą z 9-letnim doświadczeniem w opracowywaniu i uzyskiwaniu pozwoleń na realizację dużych projektów infrastruktury energii odnawialnej. Przed dołączeniem do Harmony Energy Frances pracowała w EDF Renewables UK, gdzie pomagała w budowie pierwszej ekologicznej elektrowni wodorowej oraz kierowała pracami nad projektem budowy elektrowni słonecznych na różnych etapach cyklu rozwojowego o mocy ponad 1000 MW.

Ked Shayer, Kierownik Działu Technicznego

Ked posiada 10-letnie doświadczenie w sektorze energii odnawialnej. Pracował nad projektami dotyczącymi mor- skiej i lądowej energetyki wiatrowej, słonecznej oraz magazynowania energii. Z wykształcenia konsultant. Jego doświadczenie obejmuje badania analizy przedtransakcyjnej w zakresie finansowania projektów oraz Owner’s Engineering. Przed dołączeniem do HE, Ked był szefem działu Owner’s Engineering w RINA, gdzie zbudował 12-osobowy zespół świadczący szczegółowe usługi inżynieryjne dla deweloperów z zakresu energii odnawialnej i magazynowania energii. Jego doświadczenie obejmuje projekt Contego realizowany przez firmę Harmony Ener- gy, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Projektu dla kompleksowego zakresu specjalistycznej usługi inżynieryjnej firmy RINA.

Catherine Strickland, Dyrektor Działu Nieruchomości

Catherine ma ponad 15-letnie doświadczenie jako prawnik specjalizujący się w nieruchomościach, w tym 6-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym w pracy zarówno z właścicielami gruntów, jak i deweloperami oraz 3-letnie doświadczenie w pracy w biurze, w tym w zarządzaniu aktywami i usługach finansowych.

Jamie Vernon, Kierownik Zarządzania Aktywami

Jaimie zarządzał pierwszym w Wielkiej Brytanii komercyjnym magazynem energii o przeznaczniu komercyj- nym, zainstalowanym pod koniec 2014 roku. Przed wejściem do sektora energii odnawialnej, Jaimie zajmował się zarządzaniem energią oraz raportowaniem emisji dwutlenku węgla. Zarządzał częściami technicznymi jak i komercyjnymi aktywów. Poza magazynowaniem energii, jego kompetencje obejmowały również fotowoltaikę oraz hydroenergetykę. W Harmony Energy założył zespół zarządzania aktywami.

Paul Osborne, Starszy Kierownik Projektu

Paul ma ponad 30 lat doświadczenia w branży elektrycznej, z czego 8 lat w branży odnawialnych źródeł energii. Pracując dla H&MV Engineering i Smith Brothers. Jako doświadczony elektryk, Paul awansował na stanowi- sko kierownicze. Zarządzał przygotowywaniem dużych systemów solarnych i akumulatorowych w całej Wielkiej Brytanii.

Gary Murray, Starszy Kierownik Projektu

Gary posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży elektrycznej. Jako doświadczony elektryk, Gary kierował realizacją dużych projektów dotyczących podstacji i magazynów energii w Wielkiej Brytanii i krajach nordyc- kich. Przed dołaczeniem do harmony Energy, Gary był Projekt Managerem w firmie H&MV Engineering, gdzie jego ostatni projekt obejmował budowę systemu magazynowania energii o mocy 100 MW.

Adil Kuzhi Kandathil, Kierownik Projektu

Adil jest dyplomowanym inżynierem mechanikiem z 10-letnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej, pracującym nad elektrowniami gazowymi, energią z odpadów, odzyskiem ciepła odpadowego i projektami cie- płowniczymi. Przed dołaczeniem do zespołu Harmony Energy, Adil pracował przy projektach ciepłowniczych SSE w Londynie oraz przy pierwszym w Wielkiej Brytanii projekcie przemysłowego odzyskiwania ciepła odpa- dowego przy użyciu technologii Organic Rankine Cycle. Zaangażowany był również w rozwój nowych obiektów EfW i projektów szczytowego wykorzystania gazu.

Elliott Lewis, Inżynier Projektu

Przed dołączeniem do Harmony Elliott był inżynierem w firmie TGA Consultant Engineers, gdzie pracował nad różnymi projektami, od budowy szkół po domy mieszkalne. Po odbyciu stażu w WSP, Elliott otrzymał od firmy stypendium naukowe na ostatnim roku studiów, na których stworzył mikrobiologiczne ogniwo paliwowe zasilane odpadami z fusów po kawie.

Nick Merrick, Kontroler Finansowy Grupy

Nick jest dyplomowanym biegłym rewidentem. Odbył szkolenie w EY i ma pięcioletnie doświadczenie w zakresie audytu. Przed dołączeniem do Harmony Energy Nick zajmował się doradztwem, pracując w firmie Mazars w zakresie finansów korporacyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Verity Woodward, Kierownik Finansowy

Verity posiada częściowe wykwalifikacje biegłego rewidenta. Studiującym w kierunku kwalifikacji ACA i CTA. Przed dołączeniem do HE Verity szkoliła się w Mazars, pracując zarówno w zespole ds. zgodności z przepisami podatkowymi dla firm, jak i w zespole doradczym.

Sarah Kelly, Administrator ds. Rachunkowości

Sarah spędziła przeszło 8 lat w edukacji, jako nauczyciel w szkole podstawowej i w szkole Senco. Obecnie pracuje w zespole finansowym HE i rozpoczyna studia w celu uzyskania kwalifikacji AAT.

Hannah Chapman, Kierownik ds. Planowania

Hannah jest dyplomowanym urbanistą z ponad 7-letnim doświadczeniem w sektorze planowania. Przed dołacze- niem do Harmony Energy, Hannah pracowała w prywatnej firmie planistycznej, pomagając w uzyskaniu zgody na budowę od małych projektów turystycznych po duże inwestycje mieszkaniowe.

Akbar Lutfullah, Analityk Danych

Akbar jest specjalistą ds. danych, posiadającym doświadczenie w zakresie inżynierii danych, analizy, modelo- wania oraz oprogramowania. Przed dołaczeniem do HE, przez 5 lat pracował w EY w działach FS Mobility Advisory i Assurance Innovation.

Catherine Drury, Kierownik Biura

Catherine spędziła ponad 20 lat w zarządzaniu wydarzeniami, zaczynając swoją karierę jako sekretarka prawna i kasjerka. Jest doświadczoną administratorką odpowiedzialną za codzienne zarządzanie biurem.

Harmony Energy France

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej