Wizja i wartości

Wierzymy, że zdolność do generowania i magazynowania czystej energii jest niezbędna do stworzenia zrównoważonego systemu elektroenergetycznego. Chcemy zostać wiodącym, niezależnym deweloperem aktywów energii odnawialnej.

Naszymi priorytetami są:

  • Zrównoważony rozwój – rozwijanie obiektów wytwarzających czystą energie, które przyczyniają się do zrównoważenia systemu elektroenergetycznego, jednocześnie zapewniając zwiększenie różnorodności biologicznej (Biodiversity Net Gain, BNG) w rejonie oraz używanie materiałów nadających się do recyclingu tam, gdzie jest to możliwe.
  • Współpraca – współpraca z właścicielami gruntów, lokalnymi społecznościami i innymi partnerami w celu osiągniecia wzajemnych korzyści.
  • Bezpieczeństwo – zapewnienie bezpieczeństwa naszych projektów poprzez zastosowanie sprawdzonej technologii oraz doskonałości projektowej i budowlanej.
  • Innowacja – współpraca z globalnymi partnerami w celu zapewnienia, że stosujemy najnowsze technologie, które maksymalizują zrównoważoną wydajność.

Magazyny energii

Bateryjne systemy magazynowania energii (battery energy storage systems, BESS) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału energii odnawialnej.

Im więcej energii odnawialnej jest podłączone do sieci, tym ważniejsza staje się zdolność do zarządzania jej nieciągłym charakterem.

Firma HE posiada 220MW / 440MWh w systemach BESS działających w Wielkiej Brytanii, a planowane jest kolejne 381MW / 762MWh.

Dowiedz się więcej

Fotowoltaika

Harmony Energy skupia się obecnie na dużych farmach fotowoltaicznych, wykorzystując swoje doświadczenie projektowe do wspierania właścicieli gruntów w całym procesie rozwoju.

W Wielkiej Brytanii Harmony rozwija samodzielne projekty na łącznie 200 MW oraz projekty farm fotowoltaicznych z systemami bateryjnymi na 500 MW.

Fotowoltaika jest sprawdzoną i opłacalną technologią, którą wiele krajów na całym świecie wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych.

Dowiedz się więcej

Elektrownie wiatrowe

Firma Harmony Energy zbudowała i eksploatowała 15 elektrowni wiatrowych w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ma bogate doświadczenie projektowe i techniczne, którym chętnie dzieli się z właścicielami gruntów.

Nasz biznes wiatrowy był wspierany przez jednego z największych na świecie inwestorów infrastrukturalnych - Universities Superannuation Scheme (USS). Większość obiektów została sprzedana firmie Blackfinch Investments w 2019 roku.

Dowiedz się więcej